ADOPTOPIA

УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике, једнако прави и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета.

Закон о високом образовању почива на начелу поштовања људских права и забране било какве дискриминације. Студент има право на различитост и заштиту од дискриминације. Представници студената са хендикепом и студената уписаних по афирмативној мери заступљени су у чланству студентског парламента.

Оснивач високошколске установе дужан је да обезбеди средства за финансирање опреме и услова за студирање студената са инвалидитетом. Високошколска установа може за студенте са инвалидитетом организовати и изводити студије, односно поједине делове студија, на знаковном језику. Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на месту и на начин прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом високошколске установе.

На Београдском универзитету формиран је Ресурсни центар за студенте са хендикепом. У оквиру Студентског центра на Новосадском универзитету функционише служба за студенте са инвалидитетом. Министарство просвете и град Београд обезбеђују посебне стипендије за студенте са инвалидитетом. Студенти са инвалидитетом на Новосадском универзитету су ослобођени плаћања свих трошкова студија. Више информација о овим подстицајним мерама за изједначавање могућности за студенте са инвалидитетом могу се добити у поменутим центрима, Министарству просвете, надлежном градском секретаријату.

Pink Education Kindergarten Kid Class Promotion Facebook Post

Предшколско образовање

Овде прочитајте изводе из Закона о предшколском образовању и васпитању

Pink Education Kindergarten Kid Class Promotion Facebook Post (1)

Основношколско образовање

Овде прочитајте изводе из Закона о основном образовању и васпитању

Dizajn bez naslova (30)

Средњошколско образовање

Овде прочитајте изводе из Закона о средњем образовању и васпитању

Dizajn bez naslova (31)

Универзитетско образовање

Овде прочитајте изводе из Закона о високом образовању

Dizajn bez naslova (32)

Образовање одраслих

Овде прочитајте изводе из Закона о високом образовању

Skip to content